Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Bài giảng Sáng tạo Đổi mới Doanh nghiệp

Ứng cứu dự án, doanh nghiệp khó khăn: www.VnMano.com giúp bạn Lập dự án & Gọi vốn đầu tư. Còn www.VnFas.com giúp bạn Quảng cáo Nhanh hiệu quả. Hãy liên hệ khi cần!

I. BÍ QUYẾT

Mr. Trần Ngọc Truyền - 1972
II. KHỞI NGHIỆP
III. QUẢN TRỊ


IV. TÁI CẤU TRÚC
V. VIỆC LÀM
VI. TƯ DUY - PHƯƠNG PHÁP
VII. GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ

(Phần 2: Mr. Trần Ngọc Truyền viết từ giai đoạn trước)
Quý vị hãy click chuột vào các link sau để xem nhé.
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
II. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA SÁNG TẠO
III. ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO
V. TÍCH HỢP TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ TƯ DUY KINH TẾ
Ứng cứu dự án, doanh nghiệp khó khăn: www.VnMano.com giúp bạn Lập dự án & Gọi vốn đầu tư. Còn www.VnFas.com giúp bạn Quảng cáo Nhanh hiệu quả. Hãy liên hệ khi cần!
Mr. Trần Ngọc Truyển, chuyên gia sáng tạo đổi mới doanh nghiệp, sáng lập VnMano và VnFas.

M: 0943.979.227
***