Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Nghệ thuật và cuộc sống : Sự sáng tạoSàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
Bạn có sáng tạo? bạn có thể vẽ? Vẽ một bức tranh? Bạn đang nắm giữ một bằng sáng chế cho một phát minh mớilàm thay đổi cách chúng ta sống?
Sáng tạo thường được định nghĩa liên quan đến khả năng nghệ thuật nhưng tư duy sáng tạo thì vượt ra ngoài nghệ thuật và có những liên quan sâu sắc đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Sáng tạo là suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ, mang lại cái nhìn thấu đáo mới mẻ để thiết lập các hình mẫu của tư tưởng, các quy luật và các mối quan hệ. Sáng tạo là một quá trình diễn đạt cá nhân và sự mưu cầu vui vẻ, nhưng sáng tạo cũng được yêu cầu rất cao sau hàng hóa, trong kinh doanh cũng như trong nghệ thuật. Những ý tưởng sáng tạo có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hay các sáng tác âm nhạc, nó có thể dẫn đến sự đột phá trong khoa học và kỹ thuật, tăng sự hài lòng của cá nhân và thành công trong sự nghiệp, thậm chí còn là giải pháp cho các vấn đề xã hội hết sức phức tạp.
Chúng ta đều có khả năng tư duy sáng tạo, nhưng cũng giống các kỹ năng khác, nó đòi hỏi cần được phát triển. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều lấy việc phát triển sự sáng tạo làm ưu tiên. Tuy nhiên, trong khi Mỹ là nước dẫn đầu thế giới về sự đổi mới trong quá khứ, nhưng lại tăng tầm quan trọng của việc tiêu chuẩn hóa, kiểm tra và bắt đầu những chương trình nghệ thuật, nghĩa là chúng ta đã không còn phát triển sự sáng tạo và đổi mới trong sinh viên nữa. Yong Zhao, tác giả của “Theo kịp hay Làm người dẫn lối (Catching up or Leading the Way): Giáo dục Mỹ trong thời đại toàn cầu hóa”, chia sẻ cái nhìn thấu đáo về mối nguy hiểm đang đợi chờ phía trước nếu xu hướng này tiếp tục tiến triển. Zhao tin chắc rằng “Sáng tạo sẽ không còn là một sự lựa chọn dành riêng cho một số ít nữa, mà nó sẽ trở thành một năng lực thiết yếu cho tất cả.”
Vậy làm thế nào để giúp trẻ phát triển sự sáng tạo? Khi mà giờ học đã kết thúc và những bài kiểm tra đã chấm dứt, hãy để trẻ chìm ngập trong các trò chơi sáng tạo và phát triển kỹ năng. Đăng ký cho trẻ học các lớp nghệ thuật, âm nhạc và khiêu vũ. Các loại lớp có cấu trúc này sẽ giúp trẻ phát triển mẫu hình tư duy và những kỹ năng chuyên môn cần thiết cho quá trình sáng tạo. Nhưng bên cạnh những trải nghiệm có cấu trúc, hãy bảo đảm trẻ vẫn có nhiều cơ hội tham gia các trò chơi tưởng tượng có kết thúc mở.


Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.