Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Tiệm tiến - Đột phá

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Quan niệm về tiệm tiến và đột phá.
Đệ tử:
-         Trong thời đồ đá, cặp khái niệm Tiệm tiếnĐột phá được quan niệm ra sao, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Tiệm tiến là đặc trưng của xu hướng luôn tăng hoặc luôn giảm. Còn đột phá là đặc trưng của biến cố khởi đầu xu các hướng tiệm tiến.

Xu hướng 60 năm cuộc đời qua chuỗi các cột mốc biến cố. (Ảnh: nguồn Internet)


“Quan hệ” giữa cô nài và ông ngựa là một xu hướng với hai biến cố đột phá BỐC và LIỆT. (Ảnh: nguồn Internet)

Vòng đời của cây cối là một quá trình. (Ảnh: nguồn Internet)
2. Tương quan giữa tiệm tiến và đột phá.
Đệ tử:
-         Vậy, biến cố kết thúc của một xu hướng có mang tính đột phá không, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Tất nhiên là có vì sự kết thúc của tiến trình phát triển này lại là sự khởi đầu của một tiến trình phát triển khác.
-         Chẳng hạn, vào thời đồ đá thiên hạ thường lo kiếm tiền trước, khi nào ngao ngán chán chê rồi mới bỏ ngang để đi học nâng cao trình độ. Còn trong thời computer, thiên hạ thường lo học trước, khi nào ngao ngán chán chê rồi mới bỏ ngang để đi kiếm tiền nâng cao thu nhập. Cả hai biến cố bỏ ngang này đều mang tính đột phá.
Đệ tử:
-         Có khi nào đã xong rồi mà lại… chưa xong không, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Kinh Dịch - học thuyết dự báo thâm sâu thời đồ đá có 64 quẻ đặc trưng cho trọn một tiến trình phát triển. Vị trí áp cuối là quẻ Thủy Hỏa ký tế chủ về sự xong rồi, kết thúc rồi. Còn vị trí cuối cùng là quẻ Hỏa Thủy vị tế chủ về sự chưa xong, chưa kết thúc.
-         Kinh Dịch thật là thiên lý càng khôn khi mô tả qui luật vận hành của thiên nhiên: không có sự kết thúc hẳn, hết mùa này đến mùa khác, hết thời này đến thời khác, hết lớp này đến lớp khác, sinh sinh hóa hóa hoài, cứ biến dịch vô cùng, cho nên tuy xong rồi nhưng vẫn chưa hết, chưa cùng!
3. Sự hòa quyện giữa biến cố và xu hướng.
Đệ tử:
-         Trong thời đồ đá, các biến cố và xu hướng hòa quyện vào nhau tùm lum gây khó khăn cho việc nhận ra một cách rạch ròi từng biến cố cũng như từng xu hướng, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Khó thật đấy chứ! Thời gian vừa qua tình hình con bệnh chết vì virus HIV trong làng diễn ra đều đặn, chẳng lên chẳng xuống nên không tạo ra xu hướng nào cả, thật là đáng mừng!
-         Sự thay đổi có tính hòa quyện giữa hai hình thái biến cố và xu hướng nên kết quả của sự thay đổi cũng có tính hòa quyện kết quả của các biến cố và các xu hướng!

Sự hòa quyện giữa tiệm tiến và đột phá. (Ảnh: nguồn Internet)

Sự khác nhau giữa Quý ông và Quý bà. (Ảnh: nguồn Internet)


Làng Hạ, năm 6.000 trước Tây lịch thời đồ đá
Trần Ngọc Truyền

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét