Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Bốn phép thuật thời đồ đáTư vấn VỰC DẬY DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN chia lợi nhuận: vnmano.com

Sau đây là ghi chép từ cuộc nhậu của ba Tổng đốc các trang trại: Trại Bò, Trại Rau và Trại Rèn ở tửu quán. Lưu niên 6.000 trước Tây lịch thuộc niên đại đồ đá, thời tiền sử, thế Canh Tân.
BỐN PHÉP THUẬT THỜI ĐỒ ĐÁ.
1. Học thuật.
2. Công thuật.
Tổng đốc Trại Bò khởi xướng:
-         Ba huynh đệ ta đều xuất thân từ giới học thuậtcông thuật, trước đây đều là thầy đồ gõ đầu trẻ, vừa qua được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức Tổng đốc Trang trại thật vinh dự. Nay có cỗ máy xuyên thời gian, huynh đệ ta vừa lai rai nước dừa (thời đại đồ đá chưa có bia!) vừa truy cập xem thời computer quan niệm về học thuậtcông thuật ra sao?

Một doanh nghiệp thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)

Tổng đốc Trại Rèn vỗ tay phấn khích:
-         Thật là cao kiến! Việc so sánh giữa các thời đại là rất hay và rút ra được nhiều bài học có ý nghĩa lịch sử. Ngài Karl Marx tiên sinh - vào thế kỷ 19 sau Tây lịch - là một đại sư phụ trong lĩnh vực này.
-         Các nhà khảo cổ thời computer vẫn đào đào bới bới để nghiên cứu về các nền văn minh trong quá khứ. Huynh đệ ta cũng có quyền nghiên cứu về các nền văn minh trong tương lai chứ!
Niên đại thời tiền sử và sơ sử. (ảnh: nguồn Internet)
Tổng đốc Trại Rau reo lên:
-         Bíp… bíp… bíp… Kết quả truy cập cỗ máy xuyên thời gian đây rồi các ông! Vào thời computer, học thuật thì được nói trại thành giáo dục và đào tạo, còn công thuật thì được nói trại thành khoa học và công nghệ. Hóa ra cách dùng phạm trù của thời đồ đá cực chuẩn các ông ạ!
Tổng đốc Trại Bò phân trần:
-         Tôi trộm nghĩ việc tự chủ về tài chính trong nền kinh tế bao cấp huynh đệ ta đã lão luyện.   Nay, tự chủ về tài chính trong nền kinh tế thị trường tất phải lấn cấn. Thật tình, tự chủ về nhân sự tôi thấy thích, còn tự chủ về tài chính tôi thấy sợ các ông ạ! Sao mà mông lung quá!
Tổng đốc Trại Rèn xua tay quả quyết nói:
-         Chuyện nhỏ như con thỏ! Yên tâm mà lo chuyện khác đi ông ơi! Vào thế kỷ 19 sau Tây lịch, Ngài Karl Marx tiên sinh huấn thị rằng trên cõi thế gian này có một thứ đặc biệt mà khi xài sẽ tạo ra giá trị cao hơn giá mua nó.
-         Vì vậy, ai xài thứ đó sẽ thu được một khoản chênh lệch để làm giàu. Xài thứ đó càng nhiều tất càng giàu! Thứ đó chính là sức lao động. Muốn tự chủ về tài chính tất phải xài thứ đó, mà thứ đó có khan hiếm gì ở làng ta đâu các ông!
3. Nhân thuật.
Tổng đốc Trại Rau:
-         Các huynh đệ nhớ cho bây giờ là thời đồ đá nên huấn thị của Ngài tiên sinh tôi chẳng quan tâm. Tuy nhiên, có một điều không thể không chú ý: thứ đó nằm trong người nên muốn xài thứ đó hiệu quả tất phải xài người hiệu quả.
-         Vào thời đồ đá, cách xài người được gọi là nhân thuật. Huynh đệ ta truy cập xem thời computer quan niệm về nhân thuật ra sao!
Nhân thuật thời đồ đá thật thượng đẳng. (ảnh: nguồn Internet)
Tổng đốc Trại Bò:
-         Bíp… bíp… bíp… Kết quả truy cập cỗ máy xuyên thời gian đây rồi: quản lý nhân sự nè, tổ chức hành chánh nè, hệ thống chấm công bằng vân tay nè, hệ thống chống trộm nè, thông báo tuyển dụng nè,…
-         Khoan!… Khoan!… để tôi kiểm tra lại đã! Lẽ nào thời computer lại quan niệm về nhân thuật rời rạc như thế này ư!
Tổng đốc Trại Rèn:
-         Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, chính xác như vậy đó! Rõ ràng, đẳng cấp dùng phạm trù của thời computer thua xa thời đồ đá. Các ông sáng mắt ra chưa, từ nay trở đi đừng có bao giờ ngưỡng mộ thời computer có laser, có nano, có enzym, có polymer, có cnc, có robot, có chip,… có rau sạch, có nước sạch với tôi nữa nhé.
-         Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi học mẫu giáo trường làng, cô giáo đã huấn thị rằng phạm trù là đá tảng của nhận thức, thiếu đá tảng tất khó có tư duy lớn!
Tổng đốc Trại Bò ôm đầu phân trần:
-         Các huynh đệ biết không! Chẳng có cái dại nào như cái dại nào! Tháng rồi Trại Bò tôi tuyển dụng một cô nhân viên mới, lương tháng 4 triệu cắc. Ác nghiệt là đúng vào ngày lãnh lương cô ấy làm mất một con bò sữa trị giá 31 triệu cắc.
-         Rõ ràng, tôi xài thứ đó đã tạo ra một giá trị gia tăng… âm tới 27 triệu cắc. Tôi tra cứu các văn tự của Ngài tiên sinh để lại nhưng vẫn chưa sáng ra được.
-         Tôi muốn gởi email cho Ngài để thỉnh giáo thêm vì từ lâu đã tự nguyện làm hiền đệ của Ngài tiên sinh. Đại ca truy cập cỗ máy xuyên thời gian giúp tôi xem sao!

Lao động và tái sản xuất sức lao động thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
4. Doanh thuật.
Tổng đốc Trại Rau hớn hở thông báo:
-         Bíp… bíp… bíp… Không thấy Ngài tiên sinh hồi âm nhưng có một email vô danh gởi đến với nội dung như sau:
-         “Thứ nhất, hiệu quả của việc xài thứ đó gắn liền với hiệu quả của việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng hóa do thứ đó làm ra! Câu này dịch sang văn phong thời computer sẽ là: Khi doanh nghiệp lỗ, tiên trách chủ sở hữu, hậu trách người lao động!
-         Thứ hai, nếu cô ấy đích thị là vô sản chính hiệu, thì tài sản duy nhất cô ấy có chỉ là thứ đó. Vì vậy, muốn bắt cô ấy bồi thường thì chỉ còn nước… tiếp tục mua thứ đó của cô ấy rồi trừ lương dần dần, nhưng nhớ tăng cường quản lý để tránh… mất thêm bò!
-         Thật là thiên lý càn khôn! Điều này vào thời đồ đá gọi là doanh thuật. Huynh đệ ta hãy xem thời computer quan niệm về doanh thuật ra sao!
Tổng đốc Trại Rèn:
-         Bíp… bíp… bíp… Kết quả truy cập cỗ máy xuyên thời gian đây rồi: quản trị kinh doanh nè, phát triển sản phẩm nè, tiếp thị du kích nè, báo cáo thuế nè, lập kế hoạch kinh doanh nè, kinh tế lượng nè, quản lý công nghiệp nè,... Ôi! Quan niệm về doanh thuật của thời computer đây ư?

Nền kinh tế thời đồ đá không dùng tiền mặt. (ảnh: nguồn Internet)

Tổng đốc Trại Bò ôm mặt òa khóc:
-         Hu… hu… hu… Tôi nhận thức ra… rồi! Việc mất bò là tại tôi kém doanh thuật. Tôi sáng ra… rồi! Tôi sáng ra… rồi!
Tổng đốc Trại Rau:
-         Ông đừng buồn nữa! Buồn có giải quyết được chi đâu. Ngài tiên sinh huấn thị rằng xài thứ đó sẽ tạo giá trị gia tăng nên ai cũng hăm hở đi xài. Tuy nhiên, tôi biết quý danh khá nhiều Tổng đốc thời đồ đá đã vận hết công lực mà cứ tạo ra giá trị gia tăng âm, năm khi mười họa mới tạo ra được giá trị gia tăng dương.
-         Trạm khai tử doanh nghiệp làng ta thời đồ đá cũng như bao làng khác trông thì lặng lẽ mà vất vả lắm các ông ạ! Doanh nghiệp lúc sinh thời thì hoành tráng nguy nga, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nhưng khi tạ thế rồi thì chẳng có mộ bia nên khó mà thấy được sự nguy hiểm của giá trị gia tăng âm.

Sinh tồn trong nền kinh tế thị trường thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Tổng đốc Trại Rèn:
-         Cứ tưởng gia tăng thì thì là gia tăng dương, nào ngờ có thứ gia tăng âm chết tiệt nữa. Kém nhân thuậtdoanh thuật mà muốn có gia tăng dương thì khác nào phó thác hoạt động kinh doanh cho sự may rủi các ông ạ!
Tổng đốc Trại Bò hắng giọng kết luận:
-         E… hèm…! Sau cuộc nhậu này tôi thấy có ánh sáng ở cuối đường hầm cho việc phát triển hoạt động kinh doanh rồi các ông ạ. Vũ khí để tự chủ về tài chính trong nền kinh tế thị trường thời đại đồ đá là 4 phép thuật gồm: học thuật, công thuật, nhân thuật, doanh thuật.
-         Huynh đệ ta chia tay nhé. Good bye! See you again!

(xem tiếp Du ký 005)

Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)
Doanh thuật thời đồ đá. (ảnh: nguồn Internet)

***
Trần Ngọc Truyền
----------------------------------------------------------------------------------------------


Tư vấn VỰC DẬY DOANH NGHIỆP KHÓ KHĂN chia lợi nhuận: vnmano.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét