Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Đột phá sáng tạo trong kinh doanh

Bạn thiếu khách hàng?  Giải pháp hiệu quả đây (link)


Trại Rèn tung ra thị trường một sản phẩm đột phá vào thời đồ đá đó là rìu công nghệ cao. Tưởng chừng sản phẩm này được người tiêu dùng đón nhận rầm rộ nào ngờ. Sau đây là nội dung làm việc giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Giám đốc điều hành (CEO) Trại Rèn thời đồ đá.

1. Công dụng sản phẩm.
Chủ tịch HĐQT:
-         Tổng đốc Trại Rèn báo cáo công tác năm qua Ta nghe!
CEO Trại Rèn hắng giọng rồi tâu:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Doanh thu năm qua của Trại Rèn đạt 3 tỷ cắc với sản phẩm là rìu công nghệ cao ạ!
Rìu được dùng để cắt tóc. (ảnh: nguồn internet)
Chủ tịch HĐQT khen ngợi:
-         Khá đấy! Trại Rèn giữa thời đồ đá chẳng khác nào doanh nghiệp công nghệ cao thời computer. Thật đáng tự hào! Ngươi có theo dõi thiên hạ mua rìu để làm gì không?
Tổng đốc Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi có lập đường dây nóng 19000000000 để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm. Kết quả thống kê cho thấy trong cả thảy 1.000 rìu bán ra, có đúng 1 rìu được thiên hạ dùng để bửa củi, 999 rìu còn lại thiên hạ không dùng để bửa củi ạ!
Công dụng của xe đạp thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)
Chủ tịch HĐQT giật nảy mình:
-         Úi mẹ! Trại Rèn là một trang trại công nghệ cao đầu tư tới mấy chục tỷ cắc mà cơ cấu sử dụng sản phẩm của khách hàng như thế có điều gì bất ổn chăng? Ta biết ăn nói thế nào với đại hội cổ đông cho phải phép đây trời?
Tổng đốc Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi đưa ra hệ số k = (số rìu dùng để bửa củi) / (số rìu không dùng để bửa củi) nhằm theo dõi vấn đề này ạ. Hệ số này đặc trưng cho tính phù hợp giữa trình độ công nghệ và trình độ hấp thụ công nghệ ạ!
-         Bề tôi trộm nghĩ trình độ công nghệ của sản phẩm đã mang đặc trưng thời đồ đồng. Tuy nhiên, trình độ hấp thụ công nghệ của nền kinh tế làng ta vẫn còn mang đặc trưng của thời đồ đá. Vậy, tất có giai đoạn quá độ chuyển tiếp gọi là thời đồng-đá rồi sau đó mới chính thức đến thời đồ đồng.
-         Trong giai đoạn quá độ thời đồng-đá tất có sự quá độ về nhận thức và nhu cầu sử dụng sản phẩm công nghệ trong nền kinh tế làng ta. Vì vậy, nếu hệ số k tăng tất phương hướng đầu tư công nghệ là hợp lý ạ!

Công dụng của xe gắn máy thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)
2. Giai đoạn quá độ.
Chủ tịch HĐQT:
-         Thật chí lý! Ta yên tâm! Trong event chính thức khai trương thời đồ đồng, Ta ban cho ngươi đặc ân cầm thanh nứa (thời đồ đá chưa có kéo!) cắt băng khánh thành. Ngươi cho Ta biết thời quá độ đồng-đá kéo dài bao lâu để có kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Nội trong ngày mai ngươi phải trình cho Ta danh sách đại biểu dự kiến tham dự event này.
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Chiếu theo dữ liệu thu thập được từ cỗ máy xuyên thời gian, thời quá độ đồng-đá kéo dài đúng 1.000 năm. Danh sách đại biểu tham dự event bề tôi đã chuẩn bị xong từ tuần trước rồi ạ!
3. Tốc độ khấu hao.
Chủ tịch HĐQT giật nảy mình:
-         Úi mẹ! 1.000 năm ư? Bằng hai lượt Tề Thiên Đại Thánh bị núi đè ở Hoa Quả sơn, trong khi tuổi thọ phó thường dân làng ta thời đồ đá chỉ có 30. Khấu hao tài sản đầu tư công nghệ cao rèn trong 1.000 năm có điều gì bất ổn chăng? Ta biết ăn nói thế nào với đại hội cổ đông cho phải phép đây trời?

Tốc độ tư duy và tốc độ công nghệ thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi trộm nghĩ so sánh các quá trình công nghệ ở những thời đại khác nhau theo thời gian thực sẽ không chỉnh bằng so sánh entropy của chúng với nhau.
-         Phân tích dữ liệu cho thấy entropy của công nghệ rèn trong 1.000 năm thời đồng-đá xấp xỉ entropy của công nghệ computer trong 3 năm từ 2009-2012 sau Tây lịch. Trong khi họ được khấu hao tới 5 năm, đích thị thời đồ đá cao tay hơn về khấu hao so với thời computer.
Chủ tịch HĐQT:
-         Rối rắm quá! Ngươi nên nhớ, mãi cho tới thế kỷ 19 sau Tây lịch thuộc thời máy hơi nước khái niệm entropy mới xuất hiện trong lĩnh vực nhiệt động lực học. Bây giờ là thời đồ đá, ngươi giải thích theo lối bình dân cà pháo mắm tôm cho Ta nghe coi!
Tổng đốc Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Cho phép bề tôi đặt tR và tC lần lượt là tốc trôi của thời gian theo entropy của công nghệ rèn và computer, bề tôi nhận thấy đồng hồ entropy trong thời đồ đá chạy rất chậm so với thời computer.

Tốc độ tư duy và tốc độ công nghệ thời computer. (ảnh: nguồn internet)
Chủ tịch HĐQT gắt lời:
-         Ngươi càng nói ta thấy càng rối! Giải thích theo lối cà pháo mắm tôm vào!
CEO Trại Rèn:
-         Giả thử thôi nhé, nếu ngài Chủ tịch tiên sinh vượt thời gian đến chơi 20 năm bên thời computer rồi trở về thì bối cảnh công nghệ ở làng ta trông vẫn như xưa, nhưng phu nhân của Ngài có thể đã ngủm củ tỏi từ lâu vì tuổi thọ trung bình thời đồ đá chỉ có 30.
-         Còn nếu mời một Đại Nhân tiên sinh bên thời computer sang thời ta chơi 20 năm rồi trở về thì bối cảnh công nghệ bên ấy đã thay đổi rất lớn nhưng phu nhân của Đại Nhân ấy có thể chưa đi theo ông theo bà vì tuổi thọ trung bình thời computer là 75.
-         Bề tôi trộm nghĩ phó thường dân thời đồ đá không bị công nghệ chi phối quay cuồng so với thời computer, tất trong thời đồ đá con người cảm thấy hạnh phúc hơn ạ.
4. Đầu tư đột phá.
Chủ tịch HĐQT:
-         Thật chí lý! Ta yên tâm! Ta có ý đặt mua một cái computer của thời computer rồi giao cho Trại Rèn sử dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ý kiến ngươi thế nào?
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Về mặt học thuậtcông thuật bề tôi xin nhận ngay cái computer này, càng nhiều càng hay, bao nhiêu cái cũng nhận. Bề tôi trộm nghĩ cũng nên mở ra xem nó là cái gì, cấu tạo ra sao,… “vọc” cho đã tay ạ.

Đột phá công nghệ vận tải thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)
-         Tuy nhiên, về doanh thuậtnhân thuật bề tôi trộm nghĩ không nên mua mà phung phí tiền bạc. Từ thời đồ đá đến thời computer có mấy thời trung gian nữa. Khoảng cách công nghệ quá xa tất gặp nhiều khó khăn trong khai thác, khó khăn đầu tiên là thời đồ đá ta chưa có… điện. Bề tôi xin đề xuất ngài Chủ tịch tiên sinh mua cho vài cục… sắt vì kế tiếp thời đồ đồng là thời đồ sắt ạ!
Đột phá công nghệ sinh học thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)Đột phá công nghệ y tế thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)Đột phá công nghệ thẫm mỹ thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)Đột phá công nghệ thiết kế thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)Đột phá công nghệ thông tin thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)Đột phá công nghệ hút hít thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)Đột phá công nghệ nuôi trồng thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)
5. Phép thuật quản lý.
Chủ tịch HĐQT:
-         Thật chí lý! Ta yên tâm! Ngươi cho Ta biết nhờ đâu Trại Rèn đạt được thành tích như vậy?
CEO Trại Rèn trình bày:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi chỉ vận dụng phép thuật của ngài Chủ tịch tiên sinh thôi ạ!
Chủ tịch HĐQT giật nảy mình:
-         Ái chà! Phép thuật của Ta ư? Ta không phải… pháp sư, cũng chẳng công bố công trình nghiên cứu nào cả.
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi trộm nghĩ công trình nghiên cứu công bố chưa chắc đã là một tác phẩm! Nhưng sự nghiệp của ngài Chủ tịch tiên sinh quả là một tác phẩm sáng chói trong thiên hạ ạ!
Chủ tịch HĐQT:
-         Thật chí lý! Sự nghiệp của mỗi người là tác phẩm đặc trưng nhất cho người đó. Ngươi đã vận dụng phép thuật nào của Ta vào hoạt động của Trại Rèn?
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi mạo muội vận dụng phép nhân thuật ạ!
Một nhà lãnh đạo trang trại thời đồ đá. (ảnh: nguồn internet)
Chủ tịch HĐQT:
-         Ngươi quả là cao tay! Ta giao sứ mệnh rèn rìu cho ngươi thì ngươi đem giao lại cho những người khác để thực hiện. Ngay từ khi bước vào hội trường chầu thấy ngươi sạch sẽ, thơm tho Ta đã nghi rồi. Các CEO Trại Rèn xưa nay mặt mày đều dính lọ ngẹ, quần áo đều ảm mùi than khói. Ta thấy ngươi không thuộc hạng này.
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Mặc dù đảm trách chức vụ CEO Trại Rèn đã mấy năm rồi nhưng bề tôi chưa một lần cầm đai lò hơi, chưa một lần cầm cán búa, chưa một lần cầm kềm, chưa một lần cầm…
Chủ tịch HĐQT ngắt lời hỏi:
-         Không cầm cái gì hết thì làm sao kiểm soát được công việc, ngươi nói Ta nghe?
CEO Trại Rèn:
-         Bẩm ngài Chủ tịch tiên sinh. Bề tôi chỉ cầm người thôi ạ. Cầm người phiên âm theo tiếng xứ À-mê-ri-càcontrol man viết tắt là cờ mờ. Tuy nhiên, để trêu đùa những tay hay bắt chước một cách mù quáng nên bề tôi đã sửa cờ mờ thành cờ lê khi viết bài tham luận đăng trên website ạ!
Tổng đốc sa đà vào công việc chuyên môn. (ảnh: nguồn internet)Tổng đốc tập trung vào chiến lược kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Chủ tịch HĐQT:
-         Ngươi quả là cao tay! Hèn chi dịp này năm ngoái xảy ra cơn sốt cờ lê trên thị trường làng ta. Mấy vạn cờ lê bán hết veo sau bài tham luận của ngươi tại hội chợ đúc kết kinh nghiệm sản xuất kinh doanh giỏi.
-         Vẫn chưa hết, hiện nay cả trăm Tổng đốc tay cầm cờ lê suốt ngày trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh kể cả khi họp hành.
-         Vậy là ngươi biết được quyền lực là một thứ hết sức đặc biệt, khi ủy thác cho người khác thì quyền lực không giảm đi mà tăng lên bội phần. Sự dụng quyền lực vừa là khoa học vừa là nghệ thuật vô cùng biến hóa mà chẳng mấy ai quan tâm.

Ý tưởng kinh doanh: Ẩm thực ốc sên tái chanh. (ảnh: nguồn internet)Ý tưởng kinh doanh: Du lịch mạo hiểm lao vực. (ảnh: nguồn internet)Ý tưởng kinh doanh: Khách sạn cheo leo mỏm núi. (ảnh: nguồn internet)Ý tưởng kinh doanh: Thể dục nhịp điệu với cá sấu. (ảnh: nguồn internet)Ý tưởng kinh doanh: Câu cá dưới lòng hồ. (ảnh: nguồn internet)

***

Trần Ngọc Truyền
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn thiếu khách hàng?  Giải pháp hiệu quả đây (link)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét