Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Bộ sưu tập USB gợi mở sáng tạo

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Hình USB: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Bộ sưu tập Hình rèn luyện tư duy 4

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Hình rèn luyện tư duy: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Bộ sưu tập Hình rèn luyện tư duy 3

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Hình rèn luyện tư duy: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Bộ sưu tập Hình rèn luyện tư duy 2

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Hình rèn luyện tư duy: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Bộ sưu tập Hình rèn luyện tư duy 1

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Hình rèn luyện tư duy: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Phương pháp SCAMPER - Phép kết hợp

Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn tìm vốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh.

1. Nguyên tắc của phép kết hợp - COMBINE.
Một số câu hỏi gợi mở phép kết hợp:
- Ý tưởng / thành phần nào có thể kết hợp được? What ideas or parts can be combined?
-  Tôi có thể kết hợp / tái kết hợp mục đích của các đối tượng? Can I combine or recombine its parts’ purposes?
- Tôi có thể kết hợp hoặc hòa trộn yếu tố này với các yếu tố khác? Can I combine or merge it with other objects?
- Cái gì có thể kết hợp để gia tăng tính hữu dụng? What can be combined to maximize the number of uses?
- Những vật liệu nào có thể kết hợp với nhau? What materials could be combined?
- Tôi có thể kết hợp những năng lực khác nhau để cải thiện vấn đề? Can I combine diffirent talents to improve it?
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.

...

3. Một số hình ảnh minh họa.

1. Phép kết hợp: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Phương pháp SCAMPER - Phép thay thế


Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Nguyên tắc của phép thay thế - SUBSTITUTE.
Một số câu hỏi gợi mở phép thay thế:
- Có thể thay thế hay hoán đổi bộ phận nào trong hệ thống? Can I replace or change any parts?
- Có thể thay thế nhân sự nào? Can I repalce someone involved?.
- Qui tắc nào có thể được thay đổi? Can the rule be changed?
- Có thể dùng nguyên liệu, vật liệu nào khác? Can I use other ingredients or materials?
- Có thể dùng qui trình / thủ tục nào khác? Can I use other processes or procedures?
- Có thể thay tên khác? What if I change its name? 

- Có thể dùng ý tưởng này tại địa điểm khác? Can I use this idea in a different place? 
- ...

2. Thuyết trình của diễn giả.
...

3. Một số hình ảnh minh họa.


1. Phép thay thế: Hãy bình luận về hình này. (ảnh: nguồn internet)

Phương pháp SCAMPER - Giới thiệu

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

0. Giới thiệu phương pháp.
Đệ tử:
-         Con theo học sư phụ đã lâu nhưng chưa được thọ giáo cách thức nghĩ ra ý tưởng mới. Nói cách khác, sư phụ chưa dạy con bất kỳ một phương pháp sáng tạo nào cả. Con sốt ruột lắm rồi, thưa sư phụ tiên sinh!
Sư phụ:
-         Ấy ấy! Cứ từ từ! Hôm nay ta sẽ huấn thị con phương pháp sáng tạo SCAMPER, tha hồ mà sáng tạo, ý tưởng mới tuôn ra như suối.
Đệ tử:
-         Thưa sư phụ tiên sinh, bậc trưởng lão nào đã nghĩ ra phương pháp sáng tạo này?
Sư phụ:
-         Tác giả của phương pháp sáng tạo SCAMPER đích thị là ngài Michael Mikalko tiên sinh quê xứ À-mê-ri-cà! Ngài là một trong những bậc trưởng lão trong lĩnh vực tư duy sáng tạo trên cõi đời này.

 Chân dung ngài Michael Michalko tiên sinh. (ảnh: nguồn internet)

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Tính nguy hiểm của sáng tạo

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Sự nguy hiểm của sáng tạo.
Đệ tử:
-         Hóa ra sáng tạo/đổi mới là hình thức lao động sang trọng nhất của con người, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Đúng thế! Sáng tạo/đổi mới chính là tiến trình thiết lập một trật tự mới thay thế cho trật tự cũ đang tồn tại.
Đệ tử:
-         Việc thay đổi từ trật tự cũ sang trật tự mới có gì nguy hiểm không, thưa sư phụ tiên sinh?

Sáng tạo/đổi mới giữa bao trùng vây cạm bẫy. (Ảnh: nguồn Internet)

Tính nhân sinh của sáng tạo

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Sáng tạo vị nhân sinh.
Đệ tử:
-         Xưa nay, thiên hạ lao vào sáng tạo/đổi mới để làm gì, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Tất nhiên, sáng tạo/đổi mới nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của con người. Vì nhu cầu của con người là vô cùng tận nên sứ mệnh của sáng tạo/đổi mới cũng vô cùng tận cho đến khi tận thế.
-         Rõ ràng, sáng tạo/đổi mới mang tính nhân sinh, điều này được qui định bởi cấu trúc sinh học phân tử của não bộ thời đồ đá.


Cấu trúc tinh vi của não bộ đàn ông thời đồ đá. (Ảnh: nguồn Internet)

Nhanh - Chậm

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Quan niệm về nhanh và chậm.
Đệ tử:
-         Lý do nào mà vào thời đồ đá, các món fast food không xuất hiện trong thực đơn, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Tại vì vào thời đồ đá con người có quá nhiều thời gian để ăn nên họ đều dùng các món slow food!

-    Trong truyền thuyết Tây Du ký, Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh ăn trái đào tiên một cách chậm rãi nên cảm nhận được hương vị của quả đào. Còn Trư Bát Giới nuốt chửng nên không có được điều đó.

-     Nói cách khác, về mặt vật chất/năng lượng mỗi người đều có một quả như nhau, tuy nhiên do ăn nhanh nên Trư Bát Giới không tận hưởng được hương vị của quả đào.
Đệ tử:
-         Vậy nên chậm rãi hay nhanh chóng trong việc thực hiện sáng tạo đổi mới, thưa sư phụ tiên sinh?

Ai nhanh hơn? (Ảnh: nguồn Internet)

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Tiệm tiến - Đột phá

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Quan niệm về tiệm tiến và đột phá.
Đệ tử:
-         Trong thời đồ đá, cặp khái niệm Tiệm tiếnĐột phá được quan niệm ra sao, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Tiệm tiến là đặc trưng của xu hướng luôn tăng hoặc luôn giảm. Còn đột phá là đặc trưng của biến cố khởi đầu xu các hướng tiệm tiến.

Xu hướng 60 năm cuộc đời qua chuỗi các cột mốc biến cố. (Ảnh: nguồn Internet)

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Biến cố - Xu hướng

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

1. Quan niệm về biến cố và xu hướng.
Đệ tử:
-         Sự thay đổi thể hiện ra dưới những hình thái nào, thưa sư phụ tiên sinh?
Sư phụ:
-         Sự thay đổi thể hiện ra dưới hai hình thái là: BIẾN CỐXU HƯỚNG. Trong đó, “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” là kim chỉ nam của những phó thường dân ái mộ hình thái biến cố. Còn “le lói suốt trăm năm” là slogan của hiệp hội cổ động viên hình thái xu hướng.
2. Quan hệ giữa biến cố và xu hướng.
Đệ tử:
-         Việc nhận ra các biến cố đã khó, vậy làm thế nào để nhận ra các xu hướng, thưa sư phụ tiên sinh?

Thay đổi - Bất đổi

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

SÁNG TẠO DU KÝ là cuốn tiểu thuyết hư cấu, hài hước về sáng tạo đổi mới. Bối cảnh diễn ra vào thời đồ đá cách nay 6.000 năm trong quá khứ. SÁNG TẠO DU KÝ cung cấp một góc nhìn thực tiễn và hài hước về sáng tạo và đổi mới.                                  Niên biểu thời đồ đá. (Ảnh: nguồn Internet)


KHÁI NIỆM THAY ĐỔI VÀ BẤT ĐỔI.
1. Quan niệm về thay đổi và bất đổi.
Đệ tử:
-         Hôm qua, con cố tình gặp lại người yêu cũ thật đã đời sông núi. Khi xưa, cô ấy có mái tóc đuôi gà hay đạp xe trên phố với chiếc răng khểnh xinh xắn. Thế mà giờ đây tóc gió đã thôi bay nhưng răng thì bằng inox cực chuẩn.
-         Thời gian trôi đi lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn thật kinh khiếp. Phải chăng mọi sự vật, hiện tượng trong thời đồ đá luôn luôn THAY ĐỔI, thưa sư phụ tiên sinh?