Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Phương pháp TRIZ - Nguyên tắc 4: Phản đối xứng

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp
Mục lục
1. Phát biểu nguyên tắc
2. Vận dụng nguyên tắc
3. Hình ảnh gợi mở sáng tạo

NGUYÊN TẮC 4: PHẢN ĐỐI XỨNG
1. Phát biểu nguyên tắc
Một số đối tượng/ hệ thống vốn dĩ có tính đối xứng/ cân bằng. Hãy làm cho đối tượng/ hệ thống đó trở nên bất đối xứng/ cân bằng biết đâu chừng lại tốt hơn.
Đệ tử:
-         Tư tưởng của nguyên tắc phản đối xứng là gì, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Bản chất của vấn đề là lợi ích nhận được từ đối tượng/ hệ thống. Còn chuyện đối xứng/ cân bằng là thứ râu ria mắm muối mà thôi!
Đệ tử:
-         Có những tiếp cận nào trong việc vận dụng nguyên tắc phản đối xứng, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Thứ nhất, từ đối xứng chuyển sang bất đối xứng. Chẳng hạn, có nhà sáng tạo ăn không ngồi rồi nghĩ ra ý tưởng xe đạp có bánh hình tam giác. Dĩ nhiên, chiếc xe đạp này không thể lăn bánh bon bon trên đường. Tuy nhiên, ý tưởng này lại có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn sáng tạo đối với những người khác. Giá trị của một ý tưởng được đánh giá trên nhiều quan điểm khác nhau và thường dẫn đến tranh luận ỏm củ tỏi.
Từ đối xứng chuyển sang bất đối xứng. (ảnh: nguồn internet)


Từ đối xứng chuyển sang bất đối xứng. (ảnh: nguồn internet)


Từ đối xứng chuyển sang bất đối xứng. (ảnh: nguồn internet)
-         Thứ hai, giảm bậc đối xứng, tức là từ đối xứng/ cân xứng “nhiều” chuyển sang đối xứng/ cân xứng “ít” hơn.
-         Chẳng hạn, quả tuyết lê - một loại trái cây nhiều dinh dưỡng mọc ở vùng ôn đới - vốn dĩ có hình bầu dục nhưng có nhà sáng tạo nảy ra ý tưởng sản xuất ra loại quả tuyết lê hình vuông.
Càng bất đối xứng hơn. (ảnh: nguồn internet)
-         Một ví dụ khác, vào thời đồ đá, cánh đàn ông hao tâm tổn lực nhiều nhất vào việc giải quyết mối quan hệ đối địch giữa vợ và mẹ đẻ. Về tổng thể, các chàng đều thiên vị vợ chút chút so với mẹ mình, tuy nhiên vào ngày đại hồng thủy có chàng thiên vị vợ tuyệt đối, bỏ rơi mẹ mình. Nói cách khác, anh ta đã từ tình trạng bất cân xứng ít chuyển sang tình trạng bất cân xứng nhiều hơn.
Càng bất cân xứng hơn. (ảnh: nguồn internet)
2. Vận dụng nguyên tắc
Đệ tử:
-         Tại sao các xe gắn máy hai bánh ngoài chân chống giữa còn có chân chống nghiêng bênh trái, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Về nguyên tắc, chỉ cần chân giữa là có thể cho xe đứng được rồi. Tuy nhiên, có nhiều cô nàng chân ngắn và sức yếu nên không dùng nổi chân giữa vì thế các nhà thiết kế xe đã bổ sung thêm chân chống nghiêng bên trái. Do không có chân chống nghiêng bên phải nên rõ ràng có sự phản đối xứng.
Chỉ có chân chống bên trái. (ảnh: nguồn internet)
Đệ tử:
-         Cửa lên xuống của các loại xe ô tô có đặc điểm gì khác nhau, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Nói chung, xe càng ít chổ ngồi thì có cửa mở ra cả hai bên, còn xe có nhiều chổ ngồi thì chỉ có cửa mở bên phía vỉa hè để hành khách lên xuống được an toàn hơn.
Chỉ có cửa bên lề đường. (ảnh: nguồn internet)
Đệ tử:
-         Xin cho thêm ví dụ khác, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Nguyên tắc phản đối xứng khá đơn giản, cần gì phải thêm ví dụ nữa!
3. Hình ảnh gợi mở sáng tạo
Đệ tử:
-         Ok! Vậy, bề tui muốn rèn luyện tư duy về phản đối xứng thì làm sao, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Xem và suy ngẫm về các hình ảnh sau, hãy tìm cho ra một phương diện phản đối xứng nào đó trong mỗi hình ảnh.
Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


 Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)


Rèn luyện tư duy phản đối xứng. (ảnh nguồn internet)Trần Ngọc Truyền
Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét