Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Phương pháp TRIZ - Nguyên tắc 5: Kết hợp

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp
Mục lục
1. Phát biểu nguyên tắc
2. Vận dụng nguyên tắc
      a. Kết hợp ý tưởng
      b. Kết hợp đối tượng
      c. Kết hợp cấu trúc
      d. Kết hợp bộ phận
      e. Kết hợp thông tin
      f. Kết hợp công việc
      g. Kết hợp con người
      h. Kết hợp chức năng
      i. Kết hợp đặc tính
3. Hình ảnh gợi mở sáng tạo

NGUYÊN TẮC 5: KẾT HỢP
1. Phát biểu nguyên tắc
Hãy kết hợp các đối tượng/ hệ thống với nhau để tạo ra đối tượng/ hệ thống mới biết đâu chừng lại hay.
Đệ tử:
-         Tư tưởng của nguyên tắc kết hợp là gì, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Mọi đối tượng đều có ưu nhược điểm riêng nên việc kết hợp các đối tượng với nhau có thể bù đắp khiếm khuyết cho nhau.
Đệ tử:
-         Trong vũ trụ này, sự kết hợp nào có ý nghĩa nhất đối với con người, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Đó là sự kết hợp giữa gen gáigen trai trong các cuộc giao gien của thế giới sinh vật sinh sản hữu tính. Nhờ sự kết hợp gen này mà thế hệ sau có cơ hội phát triển hơn thế hệ trước thông qua quá trình chọn lọc của tự nhiên và xã hội.
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
Đệ tử:
-         Chọn lọc tự nhiên đã đành, còn có chọn lọc xã hội sao, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Nghe đồn rằng có những anh chàng tuy thích chân dài nhưng vẫn nghe lời cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Cũng vậy, có những cô nàng yêu bằng trái tim nhưng vẫn đặt chữ hiếu lên trên chữ tình. Phải chăng đó là sự lựa chọn dưới áp lực mang tính xã hội?
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
Đệ tử:
-         Về mặt khoảng cách địa lý, các cuộc kết hợp gen có gì khác nhau giữa thời đồ đá và thời computer, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Vào thời đồ đá các cuộc giao gen chỉ quanh quẩn trong trong không gian làng trên xóm dưới. Trong khi đó, vào thời computer một gen ở miền quê xa xôi hẻo lánh vẫn có thể kết hợp với gen mãi tận xứ Kim Chi Đông Bắc Á hay xứ Cônggô bên Châu Phi.
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
Đệ tử:
-         Về mặt công nghệ, có gì khác biệt giiữa hai thời đại, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Vào computer, công nghệ gen phát triển vượt bậc giải mã được bản chất của sự sống và can thiệp vào quá trình giao gen của sinh giới. Hàng loạt tên lửa sinh học được phát minh để hỗ trợ và can thiệp vào quá trình tự nhiên.
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
Đệ tử:
-         Vậy, cần ứng xử với nguyên tắc kết hợp như thế nào cho phải đạo, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Hãy vận dụng nguyên tắc kết hợp để phát sinh những ý tưởng mới. Còn những ý tưởng mới đó là sáng tạo hay tối tạo cần phải xem xét đánh giá. Nguyên tắc này không phải là một phép màu nhiệm cựa đâu trúng đó.
2. Vận dụng nguyên tắc
a. Kết hợp ý tưởng
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
b. Kết hợp đối tượng
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
c. Kết hợp cấu trúc
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
d. Kết hợp bộ phận
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
e. Kết hợp thông tin
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
f. Kết hợp công việc
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
g. Kết hợp con người
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
h. Kết hợp chức năng
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
i. Kết hợp đặc tính
Vận dụng nguyên tắc kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
3. Hình ảnh gợi mở sáng tạo
Đệ tử:
-         Bề tui muốn rèn luyện tư duy nguyên tắc kết hợp, thưa ngài tiên sinh?
Đạo sĩ:
-         Xem và suy ngẫm về các hình ảnh sau, hãy tìm cho ra một phương diện kết hợp nào đó trong mỗi hình ảnh.
Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)
           

Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)

Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)

Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)

 
Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)


Rèn luyện tư duy kết hợp. (ảnh: nguồn internet)

Trần Ngọc Truyền
Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét