Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp mời gọi các mô hình kinh doanh sáng tạoSàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
Tiếp nối thành công của Qũy Thách thức Việt Nam (VCF) giai đoạn 2009 – 2012, Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam thực hiện các mô hình kinh doanh sáng tạo cùng người có thu nhập thấp với tổng nguồn vốn hỗ trợ là 7 triệu bảng Anh. 
Đại diện Qũy VBCF giới thiệu về Qũy tại hội thảo
Đây là thông tin được giới thiệu tại Hội thảo đánh giá khả năng nhân rộng của các dự án được Quỹ Thách thức Việt Nam (VBCF) tài trợ.
Theo đó, mục đích của quỹ VBCF là hỗ trợ doanh nghiệp đạt được lợi nhuận trong kinh doanh, đồng thời mang lại tác động tích cực về mặt xã hội cho người dân có thu nhập thấp.
Quỹ này sẽ hỗ trợ các mô hình kinh doanh trong giai đoạn từ 2013 đến 2015, tập trung vào 3 lĩnh vực là nông nghiệp, tăng trưởng xanh và dịch vụ cơ bản & hạ tầng.
Để được lựa chọn, các đề án phải trải qua 2 vòng và được thẩm định bởi một hội đồng độc lập với tiêu chí là một mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp, nghĩa là hòa nhập và có tính lan tỏa về lợi ích trên cả ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường.
Đại diện Quỹ VBCF cho biết: “Dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế nổi bật và trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình nhưng rất nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn vẫn không có khả năng tiếp cận tới thị trường, cơ hội việc làm và dịch vụ cơ bản”.
Vì vậy, để giải quyết nhu cầu thị trường và tăng cơ hội cho người thu nhập thấp, Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) tiếp tục hỗ trợ và thành lập Quỹ VBCF, tiền thân là quỹ VCF.
Theo bà Từ Thu Hiền, Trưởng nhóm Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, Cố vấn phát triển khu vực tư nhân của DFID, thành công của VCF trước đó là nền tảng quan trọng cho VBCF hình thành và mở rộng.
Cụ thể, 7 dự án được VCF tài trợ từ cuối năm 2009 đến tháng 6/2012 đã triển khai thành công, góp phần tăng thu nhập cho 18.657 người, tạo ra 2.160 việc làm, mở ra những thị trường mới, các mô hình kinh doanh mới.
Đó là dự án chè Shan Tuyết tại Hà Giang, sản xuất nấm ở Yên Bái, sản xuất phân bón vi sinh ở Quảng Trị, chế biến ướt cà phê vối ở Đăk Lăk, thịt bò H’mong ở Cao Bằng, phát triển bưởi Năm Roi xuất khẩu ở Tiền Giang, xây dựng chuỗi chế biến phân phối lạnh hàng thủy sản tổng hợp đầu tiên cho thị trường nội địa Việt Nam tại Cần Thơ.
Hiện quỹ VBCF đang mở rộng nguồn ngân sách và thúc đẩy để đưa quỹ lên tầm cao mới với nguồn vốn bổ sung và công cụ tài chính khác.
----------------------------------------------------------------------------------------------


Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.