Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

KHỞI NGHIỆP: 6 kiểu thả gà ra đuổi, để còn mớ lông!

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp
Khi khởi nghiệp kinh doanh, chúng ta thầm nghĩ chỉ cần bỏ chút vốn ban đầu là tiền thu vào như nước. Cũng giống như thả gà mái ra ngoài vườn để dụ đám gà trống hàng xóm mon men đến gần mà quăng lưới tóm gọn. Tuy nhiên, thực tế và ảo tưởng không giống nhau. Gà mái thường mê muội chạy theo đám gà trống nên chúng ta quay cuồng đuổi bắt vì tiếc của. Kết cục, gà mái định cư hẳn bên nhà hàng xóm và chúng ta thì trầy trụa cả thể xác lẫn tâm hồn mà trên tay chỉ còn mớ lông!
Thực tế và Ảo tưởng trong kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Khởi nghiệp là giai đoạn rủi ro rất cao song cơ hội cũng rất lớn. Do đó, việc kiến giải những kiểu khởi nghiệp sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tư duy đánh đổi giữa rủi ro - cơ hội của người khởi nghiệp. Thực hư thế nào?
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Tôi muốn khởi nghiệp kinh doanh, có những kiểu nào để khai cuộc?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Có thể phân thành 6 kiểu khởi nghiệp như sau. Trong đó, mức độ rủi ro giữa các kiểu chỉ mang tính tương đối vì có nhiều trường hợp ngoài lệ.
Stt
Phương thức
Rủi ro
1
Nhượng quyền thương hiệu
Ít nhất
2
Cha mẹ truyền con nối

3
Cộng sinh với nhà đầu tư

4
Làm thuê rồi ra riêng

5
Tham gia vườn ươm

6
Nhảy sông tự bơi
Cao nhất


Cơ hội và Rủi ro trong kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
1. Khởi nghiệp kiểu nhượng quyền thương hiệu
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Thực hư khởi nghiệp kiểu nhượng quyền thương hiệu thế nào?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Người khởi nghiệp đóng vai trò mua quyền sử dụng thương hiệu (franchisee) do bên (franchisor) có quyền sở hữu hoặc quyền phân phối bán cho. Về thực chất, người khởi nghiệp không chỉ khai thác thương hiệu mà còn sử dụng cả mô hình kinh doanh.
-   Chẳng hạn, bí quyết tạo ra sản phẩm dịch vụ, cẩm nang hoạt động hằng ngày, đội ngũ nhân sự,... Nói chung là thượng vàng hạ cám, thậm chí bên franchisor còn chỉ định bên franchisee phải sử dụng nước rửa bồn cầu của nhà cung cấp nào để nhất quán về thương hiệu!
Khởi nghiệp kiểu nhượng quyền thương hiệu. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của kiểu khởi nghiệp này là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Ưu điểm: Ít rủi ro. Không phải đau đầu về quản trị, điều hành, công nghệ, marketing, PR, thương hiệu,... vì những thứ này được bên franchisor cung cấp.
-   Nhược điểm: Mang tiếng là khởi nghiệp nhưng chẳng học hỏi được gì mấy về kiến thức, kỹ năng lẫn trải nghiệm kinh doanh.
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Bản chất mối quan hệ giữa bên franchisor (trao) và bên franchisee (nhận) là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Khác nhau: bên franchisor có kiến thức và kỹ năng kinh doanh còn bên franchisee thì không. Giống nhau: bên nào cũng muốn kiếm tiền cả thôi! Hãy xem hình sau khắc tỏ tường, chú ý đôi mắt và hướng nòng súng của franchisee!
Thợ săn và thợ bị săn. (ảnh: nguồn internet)
2. Khởi nghiệp kiểu cha mẹ truyền con nối
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Thực hư khởi nghiệp kiểu cha mẹ truyền con nối thế nào?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Thành phần Thương trong Sĩ-Nông-Công-Thương trước đây phải hành nghề khác và chỉ mới tái xuất giang hồ trong thời gian gần đây. Do đó, tỉ lệ cha mẹ biết kinh doanh không nhiều nhưng sẽ tăng nhanh trong tương lai.
-   Cha mẹ truyền cho con không chỉ kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm kinh doanh mà còn cả tài sản và các mối quan hệ.
-   Phần lớn cha mẹ truyền cho con kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp như: cắt cỏ, đào giếng, thiến heo,... chứ hiếm khi truyền được kiến thức và kỹ năng kinh doanh những thứ ấy!
Khởi nghiệp kiểu cha mẹ truyền con nối. (ảnh nguồn internet)
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của kiểu khởi nghiệp này là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Ưu điểm: Ít rủi ro trong ngắn hạn.
-   Nhược điểm: Trong một thế giới thay đổi rất nhanh, những gì cha mẹ truyền có thể không còn phù hợp nữa. Nếu không có khả năng thích ứng với sự thay đổi thì cái chết của mô hình kinh doanh cũ chỉ là vấn đề thời gian.
3. Khởi nghiệp kiểu cộng sinh với nhà đầu tư
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Thực hư khởi nghiệp kiểu cộng sinh với nhà đầu tư thế nào?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường thừa tiền, thừa kinh nghiệm kinh doanh. Cái họ cần là ý tưởng kinh doanh có tiềm năng sinh lợi nhuận khủng. Đây là tiếp cận khởi nghiệp dành cho người có ý tưởng sáng tạo nhất là trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm.
Khởi nghiệp kiểu cộng sinh với nhà đầu tư. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của kiểu khởi nghiệp này là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Ưu điểm: Tương đối ít rủi ro.
-   Nhược điểm: Người khởi nghiệp ít có cơ hội nắm quyền điều hành vì thường là cổ đông nhỏ.
Tăng tốc nhờ nguồn lực của nhà đầu tư. (ảnh: nguồn internet)
4. Khởi nghiệp kiểu làm thuê rồi ra riêng
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Thực hư khởi nghiệp kiểu làm thuê rồi ra riêng thế nào?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Trong quá trình làm thuê, người ta âm thầm nghiên cứu mô hình kinh doanh của ông chủ rồi sau đó nghỉ việc mở công ty riêng dựa trên những hiểu biết có được.
-   Nhiều người nhận thức được những hạn chế của mô hình kinh doanh của công ty cũ và họ sẽ có những sáng tạo đổi mới để hiệu quả hơn.
-   Có người không chỉ bợ mô hình kinh doanh của công ty cũ mà còn bợ cả khách hàng, lẫn nhân viên về công ty mới của mình.
Sao chép mô hình kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của kiểu khởi nghiệp này là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Ưu điểm: Ít rủi ro trong ngắn hạn.
-   Nhược điểm: Trong một thế giới thay đổi rất nhanh như hiện này, mô hình kinh doanh thành công trong ngày hôm qua chưa chắc đã thành công trong ngày mai. Nếu không có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh thì cái chết của doanh nghiệp luôn chực chờ.
5. Khởi nghiệp kiểu tham gia vườn ươm
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Thực hư khởi nghiệp kiểu tham gia vườn ươm (incubator) thế nào?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Các vườn ươm tự nhận sứ mệnh của mình là giúp thiên hạ giảm thiểu rủi ro trong khởi nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, dường như các vườn ươm chỉ tập trung vào ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ mà chưa chú trọng ươm tạo doanh nhân.
-   Nói cách khác, người khởi nghiệp được trợ giúp những chuyện sự vụ, lặt vặt bởi nhà chuyên môn chứ không được dẫn dắt về tư duy và khát vọng kiinh doanh bởi doanh nhân.
-   Một tâm hồn phi doanh nhân sẽ nhanh chóng đưa doanh nghiệp đến cửa tử nhất là trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh.
Liệu ươm tạo có chắp cánh bay xa? (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của kiểu khởi nghiệp này là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Ưu điểm: Biết thêm chút ít về kinh doanh, được giao lưu với những người khởi nghiệp kinh doanh khác.
-   Nhược điểm: Rủi ro lớn vì vườn ươm chưa giúp gì nhiều trong quá trình khởi nghiệp. Được tư vấn khởi nghiệp/kinh doanh bởi những người chưa từng khởi nghiệp/kinh doanh có thể là thảm họa. Phí ươm tạo không nhỏ trong khi vườn ươm chẳng cam kết về chất lượng ươm tạo!
6. Khởi nghiệp kiểu nhảy sông tự bơi
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Thực hư khởi nghiệp kiểu nhảy sông tự bơi thế nào?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Nhóm này thường là những nhân vật “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”! Không có gì sai trái hay tồi tệ khi họ chấp nhận rủi ro để kỳ vọng cơ hội lớn. Có chăng rủi ro quá lớn có thể hủy diệt sự nghiệp đến mức không còn cơ hội để ngượng dậy!
Khởi nghiệp kiểu nhảy sông tự bơi. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Ưu nhược điểm của kiểu khởi nghiệp này là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Ưu điểm: Cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm kinh doanh. Nếu vượt qua được giai đoạn này dù phải ôm cục nợ khổng lồ, người khởi nghiệp có cơ hội thành công rất cao trong những lần sau khởi nghiệp sau nếu biết rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu.
-   Nhược điểm: Cực kỳ rủi ro. Không chỉ rủi ro tiền bạc đội nón ra đi mà còn đổ vỡ mối quan hệ với gia đình và chủ nợ. Thậm chí đổ bệnh rồi rồ dại giải thoát bằng cái chết.
Anh chàng muốn khởi nghiệp:
-   Có cách gì giảm thiểu rủi ro hơn nữa không?
Mạo hiểm trong kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Bản chất của vấn đề là việc bỏ tiền bạc ra đầu tư, kinh doanh nhưng chưa đủ kiến thức và kỹ năng để kiểm soát, quản lý nên cuối cùng chỉ còn... mớ lông! Giải pháp hiệu quả cho vấn đề này là vừa khởi nghiệp vừa tham dự các khóa huấn luyện về khởi nghiệp kinh doanh theo hướng trải nghiệm thực tiễn đồng hành bởi các các doanh nhân thực thụ. Hãy tham khảo thêm các bài viết:
·        BÍ QUYẾT: TAM CẦU - nghệ thuật giải mã nhu cầu tiềm ẩn! (link)
·        BÍ QUYẾT: TAM ĐỊNH - nghệ thuật đếm cua trong lỗ! (link)
·        KHỞI NGHIỆP: Nghe bàn tán, vững vàng hay nghiêng ngã trước thị phi? (link)
·        KHỞI NGHIỆP: Chọn đầu gà hay đuôi trâu? (link)
·        KHỞI NGHIỆP: Chọn chiến lược phòng ngự hay tấn công? (link)
·        HUẤN LUYỆN: Chìa khóa vàng dẫn dắt thành công trong sáng tạo đổi mới (link)
·        HUẤN LUYỆN: Nhà quản trị Tam lý đạo & Hiệu năng cao (link)

Mạo hiểm trong kinh doanh. (ảnh: nguồn internet)
Câu hỏi gợi mở sáng tạo:
1.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ mai táng?
2.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ dưỡng lão?
3.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ cai nghiện facebook?
4.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê đàn ông?
5.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm rượu “ông uống bà khen cả xóm thèm”?
6.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm dưa hấu vuông?
7.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm bao cao su?
8.    Bạn hãy đề xuất 6 ý tưởng sáng tạo để khởi nghiệp kinh doanh sản phẩm chó cảnh?


Trần Ngọc Truyền & Lý Trường Chiến
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét