Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

KHỞI NGHIỆP: Biến của quen thành của lạ!

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp
Dưa hấu tròn là mặt hàng xưa như trái đất. Thế nhưng, gần đây có một số lão nông sáng tạo đã nảy ra ý tưởng biến của quen thành của lạ khi tạo ra những trái dưa hấu vuông. Khỏi phải nói thiên hạ tranh dành đến mức nào để tận hưởng chút của lạ trong đời với giá cắt cổ và phải đặt hàng từ trước.
Lỗi lầm của tạo hóa hay sáng tạo của con người? (ảnh: nguồn internet)
Trong khi đó, dưa hấu tròn nhiều khi cho không, biếu không thiên hạ cũng chẳng thèm ngó ngàng. Điều quan trọng không phải là tròn thành vuông mà là kiến giải tư duy của các lão nông sáng tạo trong việc nhận thức và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thực hư thế nào?
Lão nông Hai Đất:
-         Tôi muốn biết các nhà nông đã tư duy như thế nào khi trồng dưa hấu vuông?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-         Cần kiến giải trên hai phương diện: tư duy sáng tạo và tư duy kinh tế. Hãy tham khảo thêm bài viết: Trồng cây anh túc - Nuôi con ca ve? (link)
Lão nông Hai Đất:
-         Xin phân tích về phương diện tư duy sáng tạo?
Biến vị trí quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet)
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-         Về tư duy sáng tạo: Các lão nông sáng tạo này đã sáng tạo đổi mới, tức là nghĩ ra ý tưởng mới và thực thi chúng. Hãy tham khảo thêm bài viết: Sáng tạo đổi mới tình yêu: từ động thổ đến đóng cọc! (link).
-         Giai đoạn nghĩ ra ý tưởng. Ý tưởng về những quả dưa hấu vuông có thể nảy ra trong đầu một cách vu vơ hoặc nhờ các phương pháp sáng tạo mà có. Khi vận dụng các phương pháp sáng tạo, các lão nông sáng tạo có thể phát sinh rất nhiều ý tưởng trong một thời gian ngắn.
-         Giai đoạn chọn lọc ý tưởng. Khi có nhiều ý tưởng sẽ có cơ hội lựa chọn được ý tưởng tốt. Nếu chỉ nặn ra được một vài ý tưởng thì khó mà có được những ý tưởng độc đáo. Vai trò của các phương pháp sáng tạo là tạo ra năng suất cao trong việc nghĩ ra các ý tưởng.
-         Giai đoạn thực thi ý tưởng. Các lão nông sáng tạo đã tạo ra những quả dưa hấu dị thường bằng cách dùng gỗ đóng khuôn để đúc. Khi trái dưa hấu còn nhỏ bằng ngón tay sẽ được luồn vào khuôn.
Những quả dưa hấu dị thường. (ảnh: nguồn internet) 
Lão nông Hai Đất:
-         Xin phân tích về phương diện tư duy kinh tế?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-         Về tư duy kinh tế: Các lão nông sáng tạo đã thỏa mãn nhu cầu vô biên về thưởng thức của lạ trong thiên hạ.
-         Về mặt dinh dưỡng dưa hấu vuông cũng không khác mấy dưa hấu tròn. Tuy nhiên, thiên hạ không dùng dưa hấu vuông cho mục đích ẩm thực mà dùng làm quà tặng hoặc trưng bày nhằm thỏa mãn cái tôi cao sang quyền quý hơn người của mình.
-         Khác biệt về mục đích sử dụng. Theo tháp nhu cầu của Abraham Maslow, dưa hấu tròn được sản xuất ra cho lớp nhu cầu sinh học - để ăn, uống. Trong khi đó, dưa hấu vuông được sản xuất cho lớp nhu cầu xã hội (làm quà tặng) và/hoặc nhu cầu tự trọng (chơi trội).
-         Khác biệt về công nghệ sản xuất. Cần dùng khuôn để đúc dưa khi còn bé. Hãy tham khảo thêm Bộ sưu tập Rau-Trái-Củ-Hạt gợi mở sáng tạo (link1, link2)
Công nghệ sản xuất cam dị thường. (ảnh: nguồn internet)
-         Khác biệt về mô hình kinh doanh. Cụ thể là khác biệt về khách hàng mục tiêu, giá cả, kênh phân phối, xúc tiến bán hàng,… Nói cách khác, mô hình kinh doanh của hai loại dưa này hoàn toàn khác nhau.
Tháp nhu cầu Maslow. (ảnh: nguồn internet)
Lão nông Hai Đất:
-         Giả sử một lúc nào đó thiên hạ đều chuyển sang dưa hấu vuông thì các lão nông sáng tạo sẽ làm gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-         Họ sẽ quay sang sản xuất dưa hấu tròn! Vì khi đó, tròn mới là khác biệt trong một thế giới vuông!
Lão nông Hai Đất:
-         Ok! Tôi muốn thưởng thức một số của lạ xem sao!
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-         Hãy xem một số hình ảnh sau đây!
Xe hơi quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Bồn tiểu quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Thang cuốn quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Kiến trúc quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Nhiệt kế quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Ảnh cưới quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Quảng cáo quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) 


Sân bóng quen thành lạ. (ảnh: nguồn internet) Câu hỏi gợi mở sáng tạo:
1.      Bạn hãy cho biết 5 ý tưởng sáng tạo về hình thức sản phẩm nông nghiệp và 5 ý tưởng sáng tạo thay đổi nội dung sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam?
2.      Bạn hãy cho biết lợi ích, khách hàng mục tiêu và giá cả dự kiến có thể chấp nhận được cho sản phẩm của mỗi ý tưởng nêu trên?
3.      Bạn hãy cho biết những vấn đề sẽ phải giải quyết để biến các ý tưởng trên thành hiện thực?

Trần Ngọc Truyền & Lý Trường Chiến
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét