Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Hình thành "hệ sinh thái" các doanh nghiệp khởi nghiệpSàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.
Thung lũng Silicon là trung tâm công nghệ cao, là nơi gặp gỡ của công nghệ mới với các nhà đầu tư mạo hiểm, với sự kết hợp giúp hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp với mức tăng trưởng nhanh. Nơi đây cũng phản ánh toàn bộ tình hình về đầu tư mạo hiểm cho công nghệ tại Mỹ.
Mô hình Thung lũng Silicon tại Hoa Kỳ
Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu
Theo mô hình Thung lũng Silicon mà Việt Nam đang xây dựng, một hệ sinh thái gồm nhà nước, nhà đầu tư, nhà tư vấn sẽ được tạo ra và cùng hợp lực để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp (start up) phát triển dựa trên chính sản phẩm nghiên cứu, sáng tạo của mình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một trong những mục tiêu chính của Đề án do Bộ Khoa học - Công nghệ vừa khởi động thực hiện. 
Mỗi năm, cả nước có hàng nghìn kết quả nghiên cứu, sáng chế của các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, tổ chức trong các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu trong nước và từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký tại Việt Nam. Ngoài ra, cũng phải kể đến nguồn kết quả nghiên cứu, giải pháp hữu ích đến từ các nhóm đơn lẻ, cá nhân.
Nhiều kết quả nghiên cứu thuộc nhóm này có tiềm năng ứng dụng lớn vì nó xuất phát từ bài toán thực tiễn sản xuất. Đây là những tài sản trí tuệ rất lớn đóng góp vào nguồn các kết quả nghiên cứu, sáng chế phục vụ khai thác thương mại, phát triển sản xuất ở nước ta.
Đề án mở rộng cơ hội với tất cả các đối tượng có ý tưởng sáng tạo
Tuy nhiên theo các chuyên gia, hiện việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu còn hạn chế, trong khi xã hội đang đòi hỏi ngày càng mạnh để khoa học công nghệ phải đi vào cuộc sống, các kết quả khoa học công nghệ phải được ứng dụng nhiều hơn nữa trong thực tiễn… Thung lũng Silicon là trung tâm công nghệ cao của Mỹ, là thị trường, nơi gặp gỡ của công nghệ mới với các nhà đầu tư mạo hiểm mà sự kết hợp của hai phía giúp hình thành những doanh nghiệp khởi nghiệp với mức tăng trưởng nhanh chóng.

Nơi đây cũng phản ánh toàn bộ tình hình về đầu tư mạo hiểm cho công nghệ tại Mỹ. Phó cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học - Công nghệ Phạm Hồng Quất cho biết, đề án hướng đến mục tiêu tạo ra một "hệ sinh thái" gồm các start up được đào tạo để nâng cấp chính sản phẩm của mình. Họ sẽ được các cố vấn truyền đạt bí quyết kinh doanh, tư vấn trong chương trình thúc đẩy khởi nghiệp (BA) nhằm xây dựng hệ thống doanh nghiệp khoa học công nghệ thành công.
Nhà khoa học kiêm... doanh nhân 
Hiện các cơ quan được giao nghiên cứu, triển khai đề án đã và đang khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp và các tổ chức đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp. Đề xuất xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng khung chương trình đào tạo, hướng dẫn khởi nghiệp theo mô hình Thung lũng Silicon phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Qua đó sẽ tạo điều kiện để các start up có khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực công nghệ ngay từ khi xuất hiện ý tưởng, đề xuất nghiên cứu sơ bộ cho công nghệ đến khi hoàn thành nghiên cứu và lập được kế hoạch kinh doanh cụ thể mang tính chiến lược…
Trong giai đoạn 2013 - 2014, đề án sẽ thực hiện một chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp cho học viên là các start up tiềm năng do các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ Thung lũng Silicon Hoa Kỳ hướng dẫn thực hiện; tổ chức sự kiện Ngày khởi nghiệp (Demo Day) cho các học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp.
Đáng chú ý, quỹ đầu tư xã hội dành cho ươm tạo start up cũng sẽ được thành lập với tên gọi Quỹ Khởi nghiệp Việt Nam - Startup Vietnam Foundation. Cùng với đó là chương trình hỗ trợ gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho một số doanh nghiệp tiềm năng, giới thiệu họ tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm cũng như các mạng lưới tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp tại Hoa Kỳ.
Trong những năm tiếp theo, đề án sẽ nhân rộng các chương trình đào tạo tới các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước. Đó cũng là cơ sở tăng cường xã hội hóa trong xây dựng vườn ươm start up tại những nơi này.
Theo ông Phạm Hồng Quất, khác với những khu ươm tạo tập trung như trung tâm ươm tạo tại các khu công nghệ cao đòi hỏi nhiều điều kiện như thẩm định sản phẩm, trình độ công nghệ... mô hình ươm tạo doanh nghiệp theo mô hình thung lũng Silicon là hình thức ươm tạo không tập trung dành cho đại đa số quần chúng, các sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ hay bất kỳ ai đều có cơ hội tham gia với những công nghệ không quá cao, không đòi hỏi phải qua thủ tục thẩm định chặt chẽ theo các tiêu chí áp dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao.
Khi tham gia Đề án, doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích như trang bị những kiến thức, kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng mô hình kinh doanh tốt, chia sẻ bí quyết, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là các quỹ đầu tư, thậm chí cả quỹ đầu tư mạo hiểm của nước ngoài. 
Ở các nước, trong giai đoạn đầu tiên, Nhà nước sẽ đầu tư khoản kinh phí khoảng từ vài chục nghìn USD hoặc nhiều hơn, từ 200.000 - 500.000 USD để nhóm khởi nghiệp phát triển ý tưởng, đến một giai đoạn nhất định, khối tư nhân mới tham gia đầu tư.
Theo ông Phạm Hồng Quất, tại Việt Nam đang thiếu nguồn đầu tư từ Nhà nước cho giai đoạn đầu, gọi là ươm tạo hạt giống. Chừng nào cả Nhà nước, nhà đầu tư, gồm cả các quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần, thực chất là người thân, người giàu có trong xã hội, nhà khoa học hay doanh nhân đã thành đạt từ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ cùng chung tay tham gia đầu tư, tài trợ, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nhân công nghệ trẻ, chúng ta mới có thể có được hệ sinh thái bền vững cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ khởi nghiệp. (Hoàng Khuê)
----------------------------------------------------------------------------------------------


Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.