Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

3 Đổi mới mang tính đột phá của doanh nghiệpSàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.

Một cuộc nghiên cứu mới đây do Tập đoàn General Electric tiến hành đã chỉ ra rằng, chiến lược đổi mới mang tính đột phá hiện đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo các doanh nghiệp trên toàn thế giới.
Sự tăng trưởng về doanh thu của doanh nghiệp nhờ việc hợp tác với các tổ chức khác.
Cuộc khảo sát đã được thực hiện với 3.200 quản lý doanh nghiệp cấp cao tại 26 quốc gia.
Chúng ta đang chứng kiến hàng loạt những đổi mới về mặt xã hội, chính trị, kinh doanh... Nhưng đổi mới mang tính đột phá là bước tiến xa hơn so với đổi mới thông thường" - ông Patrick Hanlon - Tổng Giám đốc và Nhà sáng lập của Thinktopia (công ty hàng đầu thế giới về tư vấn phát triển thương hiệu) - cho biết.
Theo các chuyên gia, ở thời đại khoa học công nghệ bùng nổ như hiện nay, hợp tác, ứng dụng dữ liệu lớn và công nghiệp internet là 3 yếu tố có ảnh hưởng lớn đến công tác đổi mới mang tính đột phá trong các doanh nghiệp. Trong đó, hợp tác được xem là yếu tố chính trong công tác đổi mới mang tính đột phá khi có đến 2/3 doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng, họ đã nhìn thấy sự tăng trưởng về doanh thu nhờ việc hợp tác với các tổ chức khác. Ở các nước tiến hành đổi mới mạnh mẽ nhất, sự hợp tác giữa các trường đại học và các doanh nghiệp luôn chiếm tỷ lệ cao nhất.
Trong khi đó, 70% số người tham gia nghiên cứu khẳng định: Các ứng dụng dữ liệu lớn rất quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Các quốc gia nhờ tiếp cận công nghệ cao, ứng dụng dữ liệu lớn (như triển khai băng thông rộng) đã có những đổi mới hiệu quả nhất.
Đa số các nhà lãnh đạo cho rằng, công nghiệp internet sẽ là yếu tố quyết định thành công của đổi mới trong tương lai. Ở kỷ nguyên mới này, chúng ta sẽ có một mạng lưới toàn cầu khi các loại máy móc thông minh kết nối và hợp tác với nhau cũng như với con người. Khái niệm công nghiệp internet dù còn khá mới mẻ nhưng cũng đã được đón nhận rất tích cực.
Có thể nói, 3 yếu tố trên đã và đang tạo ra một xu thế mới, tạo ra sự đổi mới mang tính đột phá cho các doanh nghiệp trên toàn cầu.
----------------------------------------------------------------------------------------------


Sàn gọi vốn nhanh CapiFas www.goivonnhanh.com - giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Tái cấu trúc và Sang nhượng doanh nghiệp.