Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

BÍ QUYẾT: TAM NGHIỆM - Nghệ thuật vắt ra tri thức từ thông tin

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp
Có vị lang y trị bệnh rập khuôn theo văn tự y thuật. Hôm nọ, một cô nàng đau bụng được khiêng đến. Rờ một lúc rồi lão cho ngậm nhân sâm vì tra sách thấy “đau bụng uống nhân sâm”, nào ngờ bệnh nhân tức khắc lìa đời. Xem kỹ sách thấy còn hai chữ “chết chắc” nằm ở trang kế, lão ôm đầu kêu trời: “Giá mà cho nàng ngậm thứ khác thì êm rồi!”.
Nghiệm về quan hệ trai gái. (ảnh: nguồn internet)
Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin nhưng chưa chắc đã có nhiều tri thức. Tri thức không phải là thông tin mà tiềm ẩn bên trong thông tin. TAM NGHIỆM - một công cụ trong cẩm nang kinh doanh do Trí Tri Group phát triển - giúp vắt ra tri thức từ thông tin. Tri thức này được vận dụng vào trong thực tiễn cuộc sống để góp phần tạo ra giá trị mới. Thực hư thế nào?
Anh chàng thử việc:
-   TAM NGHIỆM là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Đó là TRẢI NGHIỆM, CHỨNG NGHIỆMCHIÊM NGHIỆM.
Mô hình Tam Nghiệm.
Anh chàng thử việc:
-   Cụ thể trải nghiệm, chứng nghiệm, chiêm nghiệm là gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   TRẢI NGHIỆM: là tự mình dấn thân vào thực tiễn hành động rồi rút ra tri thức. Chẳng hạn, trong cuộc họp mỗi khi sếp hứa, nhân viên kỳ cựu thường cười thầm vì họ trải nghiệm được rằng: “sếp rất quan tâm nhưng cũng rất hay quên!”. Còn nhân viên mới thì vui như mở cờ trong bụng vì chưa từng bị leo cây bao giờ.
Trải nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
-   CHỨNG NGHIỆM: là quan sát thế giới xung quanh: người, vật, sự vật, hiện tượng,... rồi rút ra tri thức. Chẳng hạn, thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào vì chứng nghiệm thiên hạ đào được khoai. Còn chuyện mình đào được hay không thì chưa biết vì chưa đào! Hãy tham khảo thêm bài viết: Bắt chước gương sáng, coi chừng tối thui (link).
Chứng nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
-   CHIÊM NGHIỆM là liên kết những tri thức trong quá khứ và hiện tại để kiến giải, dự báo những điều có thể xảy ra. Chẳng hạn, bỗng dưng công ty bán cổ phần ưu đãi cho nhân viên thì thiên hạ chiêm nghiệm rằng công ty khó khăn đến nơi rồi nên cần sự trung thành của nhân viên. Hãy tham khảo thêm bài viết: CPESTI: Nghệ thuật giải mã tiếng thì thầm của thời cuộc (link).
Chiêm nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng thử việc:
-   TAM NGHIỆM có ý nghĩa gì trong việc ra quyết định của con người?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Có ba khâu liên quan đến tri thức trong quá trình ra quyết định của con người.
-   Khâu 1: Thu nhận tri thức thông qua các hình thức: nhìn, nghe, ngưởi, liếm, rờ.
-   Khâu 2: Vận dụng tri thức đã thu nhận cùng với thông tin của bối cảnh để ra quyết định.
-   Khâu 3: Thực chất là một hình thức đặc thù của khâu 1 đó là cập nhật tri thức. Hãy tham khảo thêm bài viết: Bệnh điếc không sợ súng trong kinh doanh (link).
Ba khâu liên quan đến tri thức.
-   Mô phỏng cơ chế ra quyết định của con người, các hệ thống thông minh nhân tạo đều có hai khâu 1 và 2. Riêng khâu 3 có thể có hoặc không. Nếu có khâu 3 thì hệ thống được gọi là hệ thống thông minh, tức có khả năng thích nghi, thích ứng với bối cảnh mới.
-   Chẳng hạn, một máy giặt thông minh sẽ nhận biết mức độ bẩn của quần áo thông qua độ đục của nước, khối lượng quần áo nhiều hay ít, tần suất giặt trong tuần, thời điểm giặt trong ngày,... và từ đó đề ra chế độ giặt tối ưu tiết kiệm xà phòng, điện năng.
Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng thử việc:
-   Những cá nhân/doanh nghiệp không có khâu 3, tức không cập nhật tri thức thì dẫn đến điều gì?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Họ không có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường xung quanh và điều đó dẫn đến kìm hãm sự phát triển của chính bản thân cá nhân/doanh nghiệp.
-   Ngài Charles Darwin tiên sinh - cha đẻ học thuyết tiến hóa - đã huấn thị rằng: Cơ hội sinh tồn cao nhất không thuộc về sinh vật bự nhất, bặm trợn nhất, láu cá nhất mà là sinh vật có khả năng thích ứng cao nhất với môi trường sống xung quanh.
Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
-   Với triết lý này, một số nền giáo dục trong vũ trụ không đặt nặng chuyện “tiêm” thông tin/tri thức vào đầu học trò mà đề cao năng lực cập nhật tri thức để thích ứng tốt với cuộc sống. Sản phẩm của các nền giáo dục này là những con người có năng suất lao động rất cao.
-   Khâu 3 (cập nhật tri thức) đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của con người. Thật vậy, mặc dù học hành ba chữ lem nhem ở trường học nhưng rất nhiều người thành công lớn vì họ biết cập nhật tri thức ngoài đời thường xuyên, liên tục. Họ thất học nhưng không thất tri thức như thiên hạ ngộ nhận và thị phi về họ.
Anh chàng thử việc:
-   Phải chăng muốn tái cấu trúc doanh nghiệp thành công thì lãnh đạo doanh nghiệp cần tái cấu trúc nhận thức của mình?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Đúng vậy! Doanh nghiệp là sản phẩm của doanh nhân/doanh chủ nên và hình hài của doanh nghiệp phản ảnh nhận thức của họ. Hãy tham khảo bài viết: Anh ơi, sao không đột từ trên xuống dưới? (link).
Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng thử việc:
-   TAM NGHIỆM có khác biệt gì trong mối quan hệ gì với nhà trường và doanh nghiệp?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Môi trường trường học thiên về CHỨNG NGHIỆM, tức là đương sự xem hoặc nghe người khác chơi rồi rút ra được tí tri thức nào thì rút trong mớ bùi nhùi thông tin.
-   Trong khi đó, môi trường doanh nghiệp thiên về TRẢI NGHIỆM, tức là đương sự được chơi thật nên rút ra được những tri thức quý báu. Hãy tham khảo thêm bài viết: 6 Cách dạy trai chơi đàn, gái thổi kèn (link).
Các phương pháp truyền thụ tri thức.
Anh chàng thử việc:
-   Tại sao tri thức vắt được từ TRẢI NGHIỆM thường có giá trị cao hơn so với CHỨNG NGHIỆM?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Trực tiếp chơi phải bao giờ cũng hay hơn nhìn/nghe người khác chơi! Mặt khác, cái giá phải trả của việc trực tiếp chơi bao giờ cũng lớn hơn so với quan sát thiên hạ chơi.
Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng thử việc:
-   Phải chăng TAM NGHIỆM chỉ quan trọng với những người thử việc trong doanh nghiệp như tôi?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Không chỉ với đối tượng thử việc, không chỉ trong doanh nghiệp mà bất kỳ ai trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể vận dụng. TAM NGHIỆM là công cụ để vắt ra tri thức từ thông tin và từ đó vận dụng vào trong thực tiễn nhằm mang lại giá trị cao hơn. Hãy tham khảo thêm bài viết: Tính thông tin trong sáng tạo đổi mới (link)
Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)
Anh chàng thử việc:
-   Tôi muốn suy ngẫm thêm về TAM NGHIỆM?
Nhà Tư vấn sáng tạo:
-   Hãy xem các hình sau rồi suy ngẫm!
Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)


Suy ngẫm về Tam Nghiệm. (ảnh: nguồn internet)

Câu hỏi gợi mở sáng tạo:
1.    Đề xuất 1.001 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM trong tái cấu trúc nhận thức của bản thân.
2.    Đề xuất 101 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM trong quan hệ công việc để tăng năng suất lao động cá nhân.
3.    Đề xuất 101 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM trong chiến lược để tăng hiệu quả doanh nghiệp.
4.    Đề xuất 101 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM trong marketing để tăng hiệu quả doanh nghiệp.
5.    Đề xuất 101 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM trong sản xuất để tăng hiệu quả doanh nghiệp.
6.    Đề xuất 1.000.001 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM tái cấu trúc doanh nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
7.    Đề xuất 1.000.001 ý tưởng vận dụng TAM NGHIỆM trong quan hệ trai gái để gia tăng niềm vui, giảm thiểu nỗi buồn.


Trần Ngọc Truyền & Lý Trường Chiến
_________________________________________________________

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét