Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

BÍ QUYẾT QUẢN TRỊ: Cải thiện năng suất/hiệu quả đột phá qua LỤC LỰC

Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp
Tổ chức/doanh nghiệp có sự đột phá năng suất/hiệu quả thành công nhất trong lịch sử là công ty “Tuyết Lùn” với Sếp là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn là nhân viên. Ban đầu, nàng sử dụng nhân lực, tài lực, vật lực,... theo nguyên tắc “chơi tới bến”, nhưng năng suất/hiệu quả không tăng. Qua tư duy tích cực, về sau, nàng điều hành theo năng lực của đội ngũ nhân sự và các nguồn lực một cách có hệ thống nên năng suất/hiệu quả cải thiện rõ rệt ngoài mong đợi. Trước khi theo Hoàng tử về dinh, nàng trao lại bảo bối cho tập thể các chú Lùn rằng: “Năng suất/hiệu quả cao hay thấp cốt bởi năng lực quản trị của Sếp”.
Nội lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Vào thời computer, sau nhiều thuận lợi, đến lúc khó khăn thì các Tổng đốc và doanh chủ làng ta nhận thấy rằng năng suất/hiệu quả là vấn đề cốt lõi để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Từ ấy trở đi, năng suất/hiệu quả là nỗi trăn trở bất tận thiên thu của các quý ngài. Việc gia tăng nhân lực, tài lực, vật lực,... trong khi năng lực quản trị còn yếu thường dẫn đến thua lỗ và thất bại đắng cay. Do đó, để nâng cao năng suất/hiệu quả nhanh và bền vững, điều quan trọng nhất và trước nhất là nâng cao năng lực quản trị của Sếp và quản lý cấp trung. Thực hư thế nào?
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Năng suất/hiệu quả của doanh nghiệp chịu tác động bởi những yếu tố nào?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Có vô số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất/hiệu quả của doanh nghiệp. Nói chung, mớ bùi nhùi các yếu tố đó được phân thành hai loại: các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.
-   Các yếu bên trong: còn gọi là nguồn lực nội tại của doanh nghiệp. Theo cẩm nang đặc biệt dành cho lãnh đạo các tổ chức kinh doanh của Tri Tri group, nội lực của doanh nghiệp được phân chia thành 6 nhóm: nhân lực, tài lực, vật lực, hệ lực, thương lực và Năng Lực. Hãy tham khảo thêm bài viết: LỤC LỰC: Nghệ thuật giải mã nguồn lực nội tại của doanh nghiệp (link).
Nội lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn tritri.org)
-   Các yếu bên ngoài: còn gọi là bối cảnh kinh doanh của doanh nghiệp. Theo cẩm nang kinh doanh của Tri Tri group, bối cảnh kinh doanh cũng được phân thành 6 nhóm. Hãy tham khảo thêm bài viết: CPESTI: Nghệ thuật giải mã tiếng thì thầm của thời cuộc (link).
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Mỗi lực trong LỤC LỰC tác động như thế nào đến năng suất/hiệu quả?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Mỗi lực tác động đến năng suất/hiệu quả theo một cách khác nhau. Tuy nhiên, cuộc sống luôn là sự giao thoa, kết hợp và tổng hòa, với con người và tổ chức thì yếu tố năng lực đóng vai trò quan trọng nhất vì năng lực thể hiện khả năng sử dụng 5 lực còn lại. Nếu 5 lực đầu tiên có hoành tráng đến mấy mà năng lực yếu kém thì doanh nghiệp cũng chỉ lây lất được một thời gian rồi khai tử.
Năng lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Doanh nghiệp tôi đang hoạt động cà trầy cà trật, luôn thấy việc chậm trễ, luôn thấy đòi thêm người, liệu tăng nhân lực thì năng suất/hiệu quả có tăng?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Thật đớn đau, điều này không luôn đúng, mà đa phần là luôn sai!
-   Với một số ít doanh nghiệp, khi gia tăng nhân lực sẽ làm tăng năng suất/hiệu quả. Các doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng chủ yếu dựa trên lao động cơ bắp được xếp vào loại doanh nghiệp thâm dụng lao động. Những doanh nghiệp này thường thực hiện khâu gia công sản phẩm và năng suất lao động khá thấp.
Nhân lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
-   Ngoài giám đốc Bạch Tuyết, đội ngũ nhân sự của Tuyết Lùn company còn có 7 thành viên với nickname như sau: Doc (bác sĩ), Grumpy (cáu kỉnh), Happy (vui vẻ), Sneezy (hắt xì), Bashful (ngượng ngùng), Sleepy (buồn ngủ) và Dopey (câm điếc nhưng vui vẻ). Tuy vậy, năng suất/hiệu quả của Tuyết Lùn company phần lớn phụ thuộc vào Bạch Tuyết vì Nàng là Sếp.
Nhân lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Doanh nghiệp tôi đang hoạt động cà trầy cà trật, liệu tăng tài lực thì năng suất/hiệu quả có tăng?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Sẽ thật bất ngờ với nhiều người, khi điều này thường luôn sai!
-   Với một số doanh nghiệp, khi gia tăng tài lực dường như sẽ làm tăng năng suất/hiệu quả tức thời. Các doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng chủ yếu dựa trên tài lực được xếp vào loại doanh nghiệp thâm dụng tài chính. Chẳng hạn, các ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, đầu tư mạo hiểm,... Dĩ nhiên, nguồn nhân lực của các công ty tài chính thì số đông cũng trí tuệ đầy mình.
Tài lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)


Tài lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Doanh nghiệp tôi đang hoạt động cà trầy cà trật, liệu tăng vật lực thì năng suất/hiệu quả có tăng?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Thật đớn đau, điều này không luôn đúng!
-   Không ít doanh nghiệp có vật lực hoành tráng nhưng năng suất/hiệu quả không cao. Điều cốt lõi nằm ở năng lực khai thác vật lực để tạo ra giá trị gia tăng và qua đó nâng cao năng suất/hiệu quả. Nhiều trường hợp người ta mua Tài sản thì ít mà mua Tiêu sản thì nhiều. Trong năng lực khai thác vật lực, ắt hẳn có năng lực quản trị của Sếp và quản lý cấp trung.
Vật lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
-   Trong vật lực, yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng. Ở một số lạc có nền công nghệ lạc hậu vài thế hệ so với thiên hạ thường có năng suất lao động rất thấp so với đối thủ. Tuy nhiên nếu chỉ là mua sắm mà không biết sử dụng thì dù có cũng như không và tài sản thành tiêu sản. Vật lực theo nghĩa tích cực đóng góp vào quá trình tạo ra giá trị thì không tự nhiên có mà do sự sáng tạo và tích lũy theo thời gian ở cấp độ doanh nghiệp cũng như cấp độ bộ lạc.
Vật lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Doanh nghiệp tôi đang hoạt động cà trầy cà trật, liệu tăng hệ lực thì năng suất/hiệu quả có tăng?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Thật đớn đau, điều này không luôn đúng!
-   Hệ lực là mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác trong môi trường kinh doanh. Có những doanh nghiệp, nguồn lực đáng giá duy nhất là hệ lực và họ hợp tác với đối tác để khai thác. Khi gia tăng hệ thực, cơ hội tạo ra giá trị của doanh nghiệp cũng tăng lên. Nhưng nhiều nơi chỉ đầu tư để gia tăng hệ lực trong ăn nhậu,… mà không đầu tư cho năng lực nên năng suất/hiệu suất rất kém.
Hệ lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)


Hệ lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Doanh nghiệp tôi đang hoạt động cà trầy cà trật, liệu tăng thương lực thì năng suất/hiệu quả có tăng?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Thật đớn đau, điều này không luôn đúng!
-   Thương lực không tự nhiên mà có. Để có thương lực, doanh nghiệp cần xây dựng hoặc mua/thuê thương hiệu, hay ít nhấn là phải nâng cao thương hiệu chính cá nhân sếp và từng cá nhân trong đội ngũ. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thương lực cũng cần đến năng lực quản trị của Sếp và quản lý cấp trung.
Thương lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)


Thương lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Doanh nghiệp tôi đang hoạt động cà trầy cà trật, liệu tăng năng lực của đội ngũ nhân sự thì năng suất/hiệu quả có tăng?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Thật may mắn, điều này luôn đúng!
-   Dĩ nhiên, thành phần quan trọng nhất của đội ngũ nhân sự doanh nghiệp chính là Sếp. Thực tiễn cho thấy, Sếp đóng vai trò gần như tuyệt đối trong việc nâng cao năng suất/hiệu quả. Hãy tham khảo thêm bài viết: Hiệu quả kém, năng suất thấp tại Đầu hay tại Tay? (link).
Năng lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)


Năng lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Phải chăng doanh nghiệp cũng cần gia tăng nội lực bằng cách dịch chuyển các nguồn từ bên ngoài vào bên trong doanh nghiệp?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Đúng vậy! Nói cho cùng, sự phát triển của doanh nghiệp là quá trình dịch chuyển và tích tụ những nguồn lực bên ngoài vào bên trong doanh nghiệp.
-   Doanh nghiệp có thể gia tăng nội lực của mình theo nhiều cách khác nhau. Mỗi cách đều có ưu nhược điểm khác nhau và có cái giá phải trả tương ứng. Hãy tham khảo thêm bài viết: 6 Phép thuật để thỏa mãn nhu cầu (link).
Dịch chuyển nguồn lực vào bên trong. (ảnh: nguồn internet)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Có những thị trường nguồn lực nào?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Có nhiều thị trường nguồn lực khác nhau để doanh nghiệp gia tăng nội lực. Chẳng hạn, thị trường nhân lực, thị trường tài chính, thị trường công nghệ, thị trường ý tưởng,...
Nguồn lực và Năng suất/Hiệu quả. (ảnh: nguồn tritri.org)
Tổng đốc doanh nghiệp:
-   Sếp cần có những năng lực nào?
Nhà Tư vấn quản trị và sáng tạo:
-   Theo Tri Tri group, Sếp cần trang bị nhiều năng lực nhưng trong đó cốt lõi là 3 năng lực mang tính bửu bối gồm: đạo lý (link), luận lý (link) và tâm lý (link). 
-   Trên cơ sở đó Sếp có thể triển khai thêm năng lực quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị công nghệ, quản trị thương hiệu, quản trị sáng tạo,...  Hãy thêm khảo thêm bài viết: Bệnh điếc không sợ súng trong kinh doanh (link).

Câu hỏi gợi mở sáng tạo:
1.    Đề xuất 11 ý tưởng gia tăng năng suất/hiệu quả doanh nghiệp bằng cách gia tăng nhân lực.
2.    Đề xuất 11 ý tưởng gia tăng năng suất/hiệu quả doanh nghiệp bằng cách gia tăng tài lực.
3.    Đề xuất 11 ý tưởng gia tăng năng suất/hiệu quả doanh nghiệp bằng cách gia tăng vật lực.
4.    Đề xuất 1.001 ý tưởng gia tăng năng suất/hiệu quả doanh nghiệp bằng cách gia tăng hệ lực.
5.    Đề xuất 1.001 ý tưởng gia tăng năng suất/hiệu quả doanh nghiệp bằng cách gia tăng thương lực.
6.    Đề xuất 1.000.001 ý tưởng gia tăng năng suất/hiệu quả doanh nghiệp bằng cách gia tăng năng lực.


Trần Ngọc Truyền & Lý Trường Chiến
_________________________________________________________
Hệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét