Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Đổi mới sáng tạo đưa doanh nghiệp Việt tiến nhanhHệ sinh thái CapiFas capifas.com giúp bạn Lập dự án, Gọi vốn đầu tư, Giải pháp thị trường & Bán mua doanh nghiệp.

Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ" (FISRT) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì thực hiện với vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB) vừa xây dựng những cơ chế chính sách, vừa tập trung vào vấn đề như thống kê, đánh giá trình độ công nghệ để biết được hiện nay chúng ta đang ở đâu,...
Tạp chí TCĐLCL đã có cuộc trao đổi với PGS-TS. Trần Quốc Thắng - Giám đốc Dự án đổi mới, sáng tạo để hiểu rõ hơn về dự án.
Xin ông cho biết mục tiêu của dự án FIRST?
Mục tiêu dài hạn của Dự án FIRST là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST), tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.